3D Drone Harita Üretimi

İnsansız Hava Araçları teknolojisi gelişmeden önce kendi yapımız model uçaklarla ilerlettiğimiz pilotluk kabiliyetlerimizle, teknolojik gelişmeleri birleştirdik. Drone ile Haritalama, 3d modelleme, ortofoto üretimi gibi bir çok alanda hizmet vermekteyiz. Yeni teknolojileri takip eden genç, dinamik ve tecrübeli ekibimizle sizin için daima hazırız.

 Ortofoto
 Gelişen teknoloji ile birlikte ortofotolar harita sektöründe vazgeçilmez bir yere gelmiştir. Fotogrametrik yöntemle elde edilen hava fotoğraflarının optik, eğiklik ve yükseklik hatalarının giderilerek işlenmesi ile oluşan ve 3 boyutlu koordinat (x, y, z) bilgisini içeren fotoğraf haritalara true ortofoto harita denir. Normal ortofotodan farklı olarak fotoğrafların çekim açılarından kaynaklanan hataların giderilmesiyle, DSM (Sayısal Yüzey Modeli) kullanılarak elde edilen ortogonal ortofotolardır. True ortofotolarda koordinat değerleri proje çizimi ile örtüşmektedir.  Hazırlanan bu haritalar üzerinden ölçü alınabilir ve çizim yapılabilir. İHA (İnsansız Hava Aracı) ile çekilen hava fotoğraflarından, son zamanlardaki teknolojik gelişmeler sayesinde yüksek konum doğruluğuna sahip ortofoto haritalar üretilebilmektedir. Özellikle RTK özelliği bulunan GPS’ e sahip İHA’ lardan çekilen hava fotoğraflarından oluşturulan ortofoto haritalarda konum doğruluğu bölgeye bağlı olarak ± 2 cm kadar ulaşabilmektedir. Ortaya çıkarılan tüm veriler kalite kontrol aşamasından geçirilerek servis edilmektedir.
 Fotogrametrik Harita ile Plankote Çizimi
Plankote, birçok mühendislik projelerine altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Bu arazinin belirli aralıklarla, sistematik olarak kotların belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma ve sonuç ürün olarak meydana gelen, kotlu / ölçekli krokidir. Arazinin yapısına göre belirli aralıklarla ve eğimin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla oluşur. Resmi evraklar için kullanılacaksa arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle birlikte arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk, çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesnelerle birlikte belirli aralıklarla arazinin mevcut kotları gösterilir.
Plankote için yapılan ölçmeler istenilen hassasiyete bağlı olmak üzere iki şekilde yapılır.
Trigonometrik yükseklik ve kutupsal koordinat ölçme yöntemi ile yapılan Plankote: Bu yöntemde 3-5m’ de bir arazinin belirtilen yöntemlerle kotlarının alınması, hesaplanması ve uygun ölçekte çizimidir. Bu işlemi İHA (İnsansız Hava Aracı) ile yapmak daha kolay ve hızlı olması nedeniyle maliyeti daha düşüktür.
Karelajlı Plankote: Bu yöntemde arazi hassasiyet kriterine göre her 3-5 metrede bir çakılan kazıklarla kare ağına bölünür. Daha sonra bu kare ağında geometrik nivelman yapılmak sureti ile her bir kazığın mm hassasiyetinde kot değerleri hesaplanır. Bu işlem elevation model olarak adlandırılmakta  ve  İHA ile  fotogrametrik nirengi yöntemiyle yapılabilmektedir.
CORS cihazıyla belirlenen sabit yer kontrol noktaların verisiyle İHA uçuş sağlarken aldığı verilerin fixlemesiyle Yer Örnekleme Aralığı (GSD) 2 cm’ ye kadar hassas veri alabiliriz. Bu verilerinizi istediğiniz kare alan ölçüsünde  kesitlere ayırabilirsiniz.
Güneş Enerji Santrali (GES) Haritalandırılması
Günümüzde Türkiye ve Dünya üzerinde enerji tüketimine bağlı olarak, yenilenemez enerji kaynaklarının çevreye verdiği zarar göz önünde bulundurularak, enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim hızlıca artmaktadır. Türkiye konumu nedeniyle güneş enerji sistemlerinden yüksek seviyede verim alabilme potansiyeline sahiptir. Güneş Enerji Santrali (GES) sistemlerinin kurulmasında, güneş potansiyelinin belirlenmesi, arazi eğiminin tespiti, güneşlenme açısının topoğrafya ile ilişkisi, çevredeki yüksekliklerin gölgeleme analizlerinin yapılması, heyelan, kayalık, sulak alan gibi bölge analizlerinin yapılması projelendirme aşamasında önem arz etmektedir. Nersis Mühendislik olarak Güneş Enerji Santrali (GES) için ilgilendiğiniz alanın enerji verimliliği ve GES sahasından Ana Elektrik İletim Hattına olan güzergâhın İHA (İnsansız Hava Aracı) ile haritalandırılması için harita firmalarına destek olmaktayız.
 
D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir